Działaj z energią!

„Działaj z energią – wybieraj, wytwarzaj, oszczędzaj” pod takim hasłem odbyły się tegoroczne Pomorskie Dni Energii, poświęcone sposobom ograniczania niskiej emisji. Jednym z organizatorów tego wydarzenia był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który w swojej siedzibie – przy ulicy Rybaki Górne 8 – zorganizował Dzień Otwarty.

 

Jednym z cyklicznych działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku mających na celu ograniczenie emisji jest organizowany od 10 lat konkurs „Czyste Powietrze Pomorza”. Adresowany on jest do osób prawnych – jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Ale za pośrednictwem tych podmiotów, z konkursów mogą korzystać wszystkie osoby fizyczne mieszkające w województwie pomorskim. Dofinansowanie mogą uzyskać zadania polegające na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami na gaz, olej opałowy. Zamontować można także odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą), a także podłączyć budynki do sieci ciepłowniczej.

 

7 mln zł – na taką kwotę zawartych zostało 100 umów o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w latach 2008-2016. W wyniku realizacji tych projektów o 200 ton rocznie zmniejszyła się emisja pyłów, dwutlenku węgla – 13 600 ton, dwutlenku siarki – 90 ton.

 

W 2017 roku na konkurs „Czyste Powietrze Pomorza” wpłynęła rekordowa liczba wniosków – 74. Beneficjenci złożyli wnioski o dofinansowanie na łączną sumę ponad 11 mln zł. Koszt planowanych przez nich przedsięwzięć to prawie 40 mln zł. Zdemontowanych zostanie ponad 2 800 kotłów opalanych węglem.

 

 

Zielone miejsca pracy dla lepszej przyszłości

W ramach „Zielonego Tygodnia” Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego zorganizowało w Brukseli konferencję, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Green Week jest największym wydarzeniem dotyczącym środowiska i klimatu organizowanym co roku przez Komisję Europejską. Tegoroczne spotkania odbywały się pod hasłem „Green jobs for a greener future” – „Zielone miejsca pracy dla zielonej przyszłości”. Podczas paneli omawiano projekty realizowane w całej Europie, które mogą być traktowane jako wzorcowe. W ramach tych wydarzeń Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego zaprosiło do debaty na temat „Green is the new smart. Green jobs boosting regional economy” – „Zielone jest inteligentne. Zielone miejsca pracy ożywiają regionalną gospodarkę”.

 

Zielone Oskary rozdane

Przyznano prestiżowe Europejskie Nagrody EMAS (ang. EMAS Awards), nazywane potocznie Zielonymi Oskarami. Ustanowione przez Komisję Europejską są gratyfikacją za najlepsze działania na rzecz środowiska. W tym roku nagrodzono osiągnięcia we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), polegającej na zintegrowanym podejściu do zrównoważenia produktów i procesów. Celem GOZ jest utrzymanie wszelkich dóbr gospodarczych możliwie jak najdłużej, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ilości odpadów.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku został wyróżniony w kategorii Organizacje sektora publicznego, jako jedna z tych instytucji, które podjęły istotne wysiłki i inicjatywy dążące do przekształcenia gospodarki europejskiej w kierunku gospodarki cyrkularnej i mogą stanowić inspirację dla innych.