Kolejny etap programu „Czyste Powietrze” w województwie pomorskim

W grudniu 2018 roku podpisanych zostało 16 pierwszych umów z beneficjentami. W tym tygodniu, czyli do połowy lutego 2019 parafowanych zostanie 35 kolejnych porozumień z wnioskodawcami programu „Czyste Powietrze” na łączna kwotę 516 000 zł.  Właśnie też pierwsze pieniądze trafiły na konta beneficjentów programu. Pierwszy przelew dokonany został do osoby z Przodkowa, która zamontowała w swoim domu pompę ciepła.

 

Na 2 000 wniosków przesłanych do WFOŚiGW w Gdańsku, 80% dotyczy budynków istniejących, 20% – nowo budowanych. Większość wnioskodawców, bo aż 60% decyduje się na zakup nowego źródła ciepła i termomodernizację. Jedynie nowy kocioł zamontuje u siebie w domu 35% osób, samą termomodernizację przeprowadzi 5%. Wnioskodawcy, którzy instalują nowe źródła ciepła najczęściej wybierają gazowy kocioł kondensacyjny, kocioł na paliwa stałe, pompę ciepła.

 

Najwięcej wniosków wpłynęło z gminy Gdańsk, Kartuzy i Wejherowo.

 

Każdego dnia do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku zgłaszają się wnioskodawcy programu, pracownicy Funduszu udzielają porad oraz szczegółowych informacji na temat „Czystego Powietrza”. Przyjechałam z Widzina, z gminy Kobylnica. Musiałam zrobić korektę wniosku, a wolałam załatwić to osobiście niż przez internet. Sprawa została zrealizowana, jestem bardzo zadowolona – powiedziała Andżelika Wendt. Ja złożyłam wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Jestem usatysfakcjonowana, pani w punkcie konsultacyjnym mi wszystko wytłumaczyła i pomogła – oświadczyła Magdalena Chronowska z Tczewa.

 

Pracownicy WFOŚiGW w Gdańsku dotychczas udzielili dziesiątki tysięcy informacji i konsultacji. Najwięcej problemów naszym beneficjentom sprawia prawidłowe obliczenie dochodu. Często brakuje też numeru księgi wieczystej lub jest podany jej nieprawidłowy numer. Wnioskodawcy zapominają też o konieczności zaznaczenia potrzebnych oświadczeń – wylicza Justyna Sikora – koordynator „Czystego Powietrza” w WFOŚiGW w Gdańsku. W razie problemów czy trudności zachęcam, aby dzwonić na naszą infolinię 58 743 18 20 lub 58 743 18 21. Można się też umówić poprzez internetowy terminarz na indywidualne konsultacje. Do dyspozycji jest tez adres emailowy czystepowietrze@wfos.gdansk.pl – dodaje Justyna Sikora.

 

W ramach programu priorytetowego istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, spełniające najwyższe normy tj.: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa), pompy ciepła lub węzeł cieplny w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej.

 

Dotacja lub pożyczka przyznawane są także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Sama wymiana systemu ogrzewania nie jest bowiem wystarczająca. Bez odpowiedniej izolacji domu, ciepło może szybko przeniknąć na zewnątrz. Brak termomodernizacji prowadzi do marnowania energii i dużych strat ciepła, a także do wyższych rachunków za ogrzewanie. Prawidłowo wykonana termomodernizacja budynku pozwala zmniejszyć wydatki na ogrzewanie nawet o 40%.

 

Można również uzyskać pożyczkę na montaż odnawialnych źródeł energii.

 

Program „Czyste Powietrze” realizowany będzie przez 10 lat, do 2029 roku. Jego budżet to 103 miliardy zł.

 

Liczba złożonych wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z podziałem na poszczególne gminy

Liczba złożonych wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z podziałem na poszczególne gminy