Zielone Oskary rozdane

Przyznano prestiżowe Europejskie Nagrody EMAS (ang. EMAS Awards), nazywane potocznie Zielonymi Oskarami. Ustanowione przez Komisję Europejską są gratyfikacją za najlepsze działania na rzecz środowiska. W tym roku nagrodzono osiągnięcia we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), polegającej na zintegrowanym podejściu do zrównoważenia produktów i procesów. Celem GOZ jest utrzymanie wszelkich dóbr gospodarczych możliwie jak najdłużej, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ilości odpadów.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku został wyróżniony w kategorii Organizacje sektora publicznego, jako jedna z tych instytucji, które podjęły istotne wysiłki i inicjatywy dążące do przekształcenia gospodarki europejskiej w kierunku gospodarki cyrkularnej i mogą stanowić inspirację dla innych.