Zielone miejsca pracy dla lepszej przyszłości

W ramach „Zielonego Tygodnia” Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego zorganizowało w Brukseli konferencję, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Green Week jest największym wydarzeniem dotyczącym środowiska i klimatu organizowanym co roku przez Komisję Europejską. Tegoroczne spotkania odbywały się pod hasłem „Green jobs for a greener future” – „Zielone miejsca pracy dla zielonej przyszłości”. Podczas paneli omawiano projekty realizowane w całej Europie, które mogą być traktowane jako wzorcowe. W ramach tych wydarzeń Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego zaprosiło do debaty na temat „Green is the new smart. Green jobs boosting regional economy” – „Zielone jest inteligentne. Zielone miejsca pracy ożywiają regionalną gospodarkę”.

 

Zielone Oskary rozdane

Przyznano prestiżowe Europejskie Nagrody EMAS (ang. EMAS Awards), nazywane potocznie Zielonymi Oskarami. Ustanowione przez Komisję Europejską są gratyfikacją za najlepsze działania na rzecz środowiska. W tym roku nagrodzono osiągnięcia we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), polegającej na zintegrowanym podejściu do zrównoważenia produktów i procesów. Celem GOZ jest utrzymanie wszelkich dóbr gospodarczych możliwie jak najdłużej, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ilości odpadów.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku został wyróżniony w kategorii Organizacje sektora publicznego, jako jedna z tych instytucji, które podjęły istotne wysiłki i inicjatywy dążące do przekształcenia gospodarki europejskiej w kierunku gospodarki cyrkularnej i mogą stanowić inspirację dla innych.