Pomorscy na Dniu Ryby w Helu

Tegoroczny Dzień Ryby przygotowany został w ramach projektu „Przyjaciel środowiska naturalnego – zajęcia i wydarzenia organizowane w zakresie edukacji przyrodniczej i ekologicznej w województwie pomorskim”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Rodzina Pomorskich to bohaterowie kampanii „Pomorscy czują klimat” prowadzonej przez pracowników WFOŚiGW w Gdańsku. Pomorscy edukują, informują i doradzają: jak dbać o dobrą jakość powietrza, poprawnie segregować odpady, troszczyć się o różnorodność biologiczną województwa pomorskiego. Kampania realizowana jest ze środków RPO WP 2014-2020.

 

Podczas Dnia Ryby – na stoisku Rodziny Pomorskich – uczestnicy pikniku chętnie grali w wielkoformatową grę planszową na temat bioróżnorodności województwa pomorskiego, układali puzzle przedstawiające grafikę informującą o szkodliwości palenia odpadów w domowych kotłach. A także rozwiązywali rebusy i grali w koło fortuny oraz edukacyjne gry karciane na temat zasad gospodarki odpadami.

 

Edukatorzy na stanowisku Pomorskich udzielali informacji o tym jak możemy lepiej dbać o środowisko, pomagali zrozumieć przyczyny i skutki efektu cieplarnianego, wyjaśniali dlaczego obce gatunki inwazyjne szkodzą rodzimej przyrodzie. Gabloty i plansze znajdujące się na stoisku  pomagały zapoznać się np. z kolejnymi etapami recyklingu butelek PET i produktami, które można z nich wytworzyć. Nie zabrakło także naszej strefy relaksu.

 

Dzień Ryby to wydarzenie przyciągające mnóstwo gości. Łączy naukę z zabawą. Prowadzona jest edukacja na temat roli ryb w świecie przyrody oraz gatunków chronionych występujących w Bałtyku. Ma uświadomić osobom odwiedzającym w tym czasie Hel, że podejmowane przez nich w codziennym życiu decyzje mają kluczowy wpływ na zanieczyszczenie morza plastikiem. Niemal każdy mieszkaniec Polski żyje w zlewisku Morza Bałtyckiego, w pobliżu jednej z wpadających do niego rzek, a tym samym jest odpowiedzialny za stan jego zasobów i jakość środowiska.

 

Bohaterami tegorocznego Dnia Ryby były ryby babkowate, zarówno gatunki rodzime, jak i inwazyjne. W Zatoce Puckiej żyją cztery rodzime gatunki babek (czarna, czarnoplamka, piaskowa i mała) oraz jeden inwazyjny (babka śniadogłowa, zwana także byczą). Wszystkie rodzime babki podlegają ochronie częściowej. Stanowią bardzo istotny element ekosystemu Morza Bałtyckiego, są pokarmem dla wielu innych gatunków ryb, w tym także gatunków chronionych.

 

Babkę byczą po raz pierwszy odkryto w Zatoce Gdańskiej w 1990 roku. Dotarła ona do Bałtyku najprawdopodobniej w zbiornikach wód balastowych statków. Od tego momentu naukowcy obserwują ekspansję tego gatunku w całym basenie Morza Bałtyckiego. Znalazł on tutaj niezwykle sprzyjające warunki do życia i z powodzeniem się rozmnaża.

 

Podczas Dnia Ryby nie zabrakło także działań edukacyjnych poświęconych ssakom morskim. Na stoiskach edukacyjnych można było dowiedzieć się o biologii, zagrożeniach oraz sposobach ochrony bałtyckich fok i morświnów.

 

Prowadzona była także edukacja na temat wszechobecnego plastiku. Plastikowe odpady unoszą się w morskiej toni, pływają po powierzchni, osiadają na dnie, pełno ich na plażach i wydmach. Mają różne kształty, są duże lub mikroskopijne, ale łączy je jedno – mogą trwać setki lat. Do Morza Bałtyckiego co roku trafia nawet 40 ton mikrocząsteczek tworzyw sztucznych.

Pomorscy na XIX Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych

 

Kampania „Pomorscy czują klimat” realizowana jest przez pracowników WFOŚiGW w Gdańsku, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Pomorscy edukują, doradzają i informują jak dbać o dobrą jakość powietrza, poprawnie segregować odpady, troszczyć się o różnorodność biologiczną województwa pomorskiego.

Uczestnicy Igrzysk Polonijnych na stoisku Pomorskich grali w edukacyjną grę planszową na temat bioróżnorodności województwa pomorskiego, układali puzzle, rozwiązywali rebusy, grali w koło fortuny oraz edukacyjne gry karciane na temat zasad gospodarki odpadami. Dużo się działo! Goście – Polacy mieszkający w różnych zakątkach świata – bardzo chętnie uczestniczyli w konkursach i quizach.Mieszkamy w Sydney, w Australii. Pierwszy raz bierzemy udział w Igrzyskach Polonijnych. Jesteśmy pod niesamowitym wrażeniem, to niezapomniane przeżycie. Córka powiedziała, że to najpiękniejsze dni w jej życiu. Nawiązaliśmy kontakty z Polakami z Ukrainy, Kanady, USA, Francji. Za dwa lata na pewno wrócimy – zapewniała Halina Kozubowska.

 

Na leżakach, w naszej strefie relaksu odpoczywał Darek Durecki z rodziną. Przyjechali z Litwy.  Trzeci raz bierzemy udział w Igrzyskach Polonijnych. Lubimy aktywny wypoczynek, poznajemy Polskę, nowe miejsca, a przy okazji edukujemy się w zakresie ochrony środowiska – wyjaśnił Darek Durecki.

 

Elżbieta Szostak z Wiednia namawia do rezygnacji z samochodu i … chodzenia pieszo. Jestem osobą bardzo aktywną i wysportowaną. W Wiedniu dużo chodzę, dużo jeżdżę też na rowerze. W Igrzyskach wystartowałam w kategorii „Nordic Walking”, wzięłam udział w zawodach na dystansie 2,5 km. Nie ważne, które miejsce zajęłam, ważne że dbam o siebie i środowisko – śmiała się Elżbieta Szostak.

 

Edukatorzy na stanowisku Pomorskich udzielali informacji o tym jak możemy lepiej dbać o środowisko, pomagali zrozumieć przyczyny i skutki efektu cieplarnianego, wyjaśniali dlaczego obce gatunki inwazyjne szkodzą rodzimej przyrodzie. Gabloty i plansze znajdujące się na stoisku  pomagały zapoznać się np. z kolejnymi etapami recyklingu butelek PET i produktami, które można z nich wytworzyć.

Organizacją Igrzysk Polonijnych zajmuje się „Wspólnota Polska”. W latach parzystych odbywają się  Zimowe Igrzyska, w nieparzystych – Letnie Igrzyska. Wydarzenia gromadzą Polonię z całego świata. To okazja do zdrowego sportowego współzawodnictwa, kreowania zdrowego stylu życia, a także wymiany doświadczeń pomiędzy Polakami mieszkającymi na całym świecie.

POMORSCY W DRODZE!

Rodzina Pomorskich wędruje po naszym województwie. Gościła m.in w najstarszym Leśnym Ogrodzie Botanicznym w Polsce, zlokalizowanym w miejscowości Wirty, w gminie Zblewo. Niewiele osób wie, że w województwie pomorskim mamy taki obiekt!

 

Jedną z ciekawych osobliwości dendrologicznych Arboterum w Wirtach jest orzech pośredni – mieszaniec, powstały w wyniku skrzyżowania orzecha włoskiego i czarnego. Jest jedynym okazem orzecha pośredniego rosnącym w Polsce. Arboretum zaangażowane jest również w program restytucji cennych, rzadkich gatunków, takich jak cis pospolity, jarząb brekinia, sasanka wiosenna, lilia złotogłów czy wawrzynek wilczełyko. Te gatunki są rozmnażane i hodowane w specjalnych warunkach, a następnie zasilają populacje dziko występujące. Pomorscy wspólnie z Arboretum przyłączyli się do międzynarodowej akcji „Fascynujący Świat Roślin”, której celem było zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony bioróżnorodności i jej znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania i stabilności środowiska.

 

Pomorscy gościli też na Festynie Wiosennym w Pępowie (gmina Żukowo). Stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko wśród najmłodszych uczestników imprezy. Edukatorzy odpowiadali na pytania dotyczące racjonalnego korzystania z kurczących się zasobów naturalnych, ochrony różnorodności biologicznej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Można było m.in. zagrać w grę planszową dotyczącą obszarów chronionych w województwie pomorskim, ułożyć puzzle, rozwiązać test ekologiczny.

 

 

Rodzina Pomorskich zawitała również do Złotej Góry koło Brodnicy, gdzie zorganizowana została przez Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach impreza pod hasłem „Przyroda i matematyka pod żaglami”, skierowana do uczniów szkół z powiatu kartuskiego.

 

Stoisko Pomorskich obecne było na festiwalu „Poznajemy Żuławskie Smaki” w Miłoradzu, Pikniku Rodzinnym w Smętowie Granicznym zorganizowanym pod hasłem „Owady zapylające”, Dniu Morświna w Gdyni oraz pikniku „Bioróżnorodność-poznaj, by zachować”, który odbył się w Gdańsku już po raz jedenasty.

 

Pomorscy odwiedzą jeszcze wiele miejscowości w naszym regionie, aby edukować i przybliżać tematy związane z odpowiedzialnością za stan powietrza, racjonalnym korzystaniem z zasobów wody i energii oraz koniecznością ochrony różnorodności biologicznej. Informacje zamieszczone na stoisku są zaskakujące dla odwiedzających i zapadają w pamięć. Zapraszamy do odwiedzenia mobilnego domu Rodziny Pomorskich!

Więcej informacji o bieżących wydarzeniach znajdą Państwo na profilu Facebook https://pl-pl.facebook.com/wfosgdansk/ oraz https://www.facebook.com/poczujklimatpl/

WFOŚiGW W GDANSKU PODCZAS GREEN WEEK 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku został wyróżniony i otrzymał certyfikat za udział w wydarzeniach organizowanych w ramach Green Week 2019.

 

Green Week (Zielony Tydzień) to najważniejsze wydarzenie Unii Europejskiej dotyczące ochrony środowiska i działań na rzecz klimatu. W tym roku szczególny nacisk położony został na podkreślanie korzyści wynikających z unijnej polityki środowiskowej i jej wpływu na jakość życia obywateli.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku został partnerem Green Week 2019 i w ramach tego wydarzenia przeprowadził różne imprezy związane z realizacją kampanii „Pomorscy czują klimat”.

 

Kampania prowadzona jest przez WFOŚiGW w Gdańsku. Bohaterem jest sympatyczna Rodzina Pomorskich, która przekonuje mieszkańców województwa pomorskiego i odwiedzających ten region turystów do zmiany nawyków i wprowadzania w życie ekologicznych zasad. Uświadamia także, że nasze decyzje i zachowania mają wpływ na stan środowiska. Pomorscy uczą jak rozsądnie korzystać z kurczących się na świecie zasobów wody i energii, jak dbać o jakość powietrza. Nakłaniają do zmniejszenia liczby wytwarzanych odpadów i udowadniają, że odpowiednie postępowanie z nimi pomaga odzyskać znaczną część surowców. Na stronie www.poczujklimat.pl oraz w mediach społecznościowych zamieszczone zostały gry i poradniki edukacyjne, odbywają się konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

 

Rodzina Pomorskich wędruje po województwie pomorskim z wystawą edukacyjną. Ekspozycja w prosty sposób tłumaczy zjawiska przyrodnicze. Składa się z trzech dużych brył, na każdej zamontowane zostały interaktywne gry i zabawy. Wszystko po to, aby edukować w sposób ciekawy i niebanalny. W ramach wydarzeń partnerskich Green Week 2019 wystawa odwiedziła Człuchów, Ustkę i Łebę.

 

Pomorscy biorą także udział w różnych piknikach, festynach i imprezach. Wspólnie z nimi można zagrać w wielkoformatową grę planszową na temat bioróżnorodności, koło fortuny, edukacyjne gry karciane na temat podstawowych zasad gospodarki odpadami, układać puzzle, rozwiązywać rebusy. W ramach wydarzeń partnerskich Green Week Rodzina Pomorskich wzięła udział w pikniku przyrodniczym, który odbył się w parku w Wojanowie, Dniach Otwartych Funduszy Europejskich w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, pikniku w Arboretum w Wirtach, Pępowie, Dniu Morświna w Gdyni, Dniach gminy Miłoradz, Smętowie Granicznym, Brodnicy koło Kartuz oraz akcji „Bioróżnorodność – poznaj, aby zachować”.

W TROSCE O DOBRĄ JAKOŚĆ POWIETRZA.

Tysięczny beneficjent programu priorytetowego „Czyste Powietrze”! Prezes WFOŚiGW w Gdańsku Maciej Kazienko podpisał umowę z Aleksandrem Semakiem, który do siedziby Funduszu przyjechał z żoną, Ewą.

 

Państwo Semakowie mieszkają w Gowinie. W ramach „Czystego Powietrza” uzyskali dofinansowanie na zakup i montaż kotła na biomasę. Wcześniej dom ogrzewali – jak mówią bez ogródek – kopciuchem. Tamten piec to była katastrofa, kopciuch przez duże K, pył był w całym domu, a z komina wydobywał się czarny dym – przyznaje Aleksander Semak. Teraz to jest zupełnie inne życie. Czyściej jest we wszystkich pomieszczeniach, a i my nie jesteśmy tak ubrudzeni. Wygoda jest ekstremalna. Zaoszczędziliśmy czas i pieniądze – dodaje Ewa Semak.

 

Gowino to wieś w powiecie wejherowskim, na obrzeżach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Sporo tu domów starych, ale powstaje i nowe budownictwo. W nowych domach praktycznie wszystkie źródła ciepła są ekologiczne i przyjazne dla środowiska, ale w tych liczących sobie po kilkanaście, kilkadziesiąt lat … sytuacja nie wygląda optymistycznie. Jesteśmy prekursorami. Trzeba u mieszkańców podnosić świadomość, jak ważna jest to inwestycja dla nich, dla całej wsi i dla środowiska. Nasz sąsiad też już chce wymienić u siebie kopciucha na nowe źródło ciepła. Wiele osób widzi jak to u nas działa i zaczyna się zastanawiać, czy podobnej inwestycji nie przeprowadzić u siebie – mówią państwo Semakowie.

 

Przed inwestycją, zimą, pan Aleksander Semak do 15 – letniego kopciucha węgla dorzucał co 3 – 4 godziny, po zrealizowaniu przedsięwzięcia – raz w tygodniu. Różnica jest kolosalna. Widzimy same plusy. A zresztą odeszły nerwy, stres i brud – to bardzo ważne, bo nie wszystko da się przełożyć na pieniądze – twierdzi Ewa Semak.

 

Podpisanie tysięcznej umowy to także święto dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Pamiętamy jeszcze pierwsze umowy, które podpisywaliśmy w ramach „Czystego Powietrza”. Chcemy, aby tych umów było jak najwięcej, aby jak najwięcej osób skorzystało z rządowego programu. Z myślą o ludziach i środowisku – powiedział prezes Maciej Kazienko.

 

„Czyste Powietrze” to rządowy program priorytetowy, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z jednorodzinnych domów mieszkalnych.

 

W ramach programu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji i pożyczki na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, o najwyższych normach tj.: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania. Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (dotacja i pożyczka) oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE (wyłącznie pożyczka).