Pomorscy na Dniu Ryby w Helu

Tegoroczny Dzień Ryby przygotowany został w ramach projektu „Przyjaciel środowiska naturalnego – zajęcia i wydarzenia organizowane w zakresie edukacji przyrodniczej i ekologicznej w województwie pomorskim”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Rodzina Pomorskich to bohaterowie kampanii „Pomorscy czują klimat” prowadzonej przez pracowników WFOŚiGW w Gdańsku. Pomorscy edukują, informują i doradzają: jak dbać o dobrą jakość powietrza, poprawnie segregować odpady, troszczyć się o różnorodność biologiczną województwa pomorskiego. Kampania realizowana jest ze środków RPO WP 2014-2020.

 

Podczas Dnia Ryby – na stoisku Rodziny Pomorskich – uczestnicy pikniku chętnie grali w wielkoformatową grę planszową na temat bioróżnorodności województwa pomorskiego, układali puzzle przedstawiające grafikę informującą o szkodliwości palenia odpadów w domowych kotłach. A także rozwiązywali rebusy i grali w koło fortuny oraz edukacyjne gry karciane na temat zasad gospodarki odpadami.

 

Edukatorzy na stanowisku Pomorskich udzielali informacji o tym jak możemy lepiej dbać o środowisko, pomagali zrozumieć przyczyny i skutki efektu cieplarnianego, wyjaśniali dlaczego obce gatunki inwazyjne szkodzą rodzimej przyrodzie. Gabloty i plansze znajdujące się na stoisku  pomagały zapoznać się np. z kolejnymi etapami recyklingu butelek PET i produktami, które można z nich wytworzyć. Nie zabrakło także naszej strefy relaksu.

 

Dzień Ryby to wydarzenie przyciągające mnóstwo gości. Łączy naukę z zabawą. Prowadzona jest edukacja na temat roli ryb w świecie przyrody oraz gatunków chronionych występujących w Bałtyku. Ma uświadomić osobom odwiedzającym w tym czasie Hel, że podejmowane przez nich w codziennym życiu decyzje mają kluczowy wpływ na zanieczyszczenie morza plastikiem. Niemal każdy mieszkaniec Polski żyje w zlewisku Morza Bałtyckiego, w pobliżu jednej z wpadających do niego rzek, a tym samym jest odpowiedzialny za stan jego zasobów i jakość środowiska.

 

Bohaterami tegorocznego Dnia Ryby były ryby babkowate, zarówno gatunki rodzime, jak i inwazyjne. W Zatoce Puckiej żyją cztery rodzime gatunki babek (czarna, czarnoplamka, piaskowa i mała) oraz jeden inwazyjny (babka śniadogłowa, zwana także byczą). Wszystkie rodzime babki podlegają ochronie częściowej. Stanowią bardzo istotny element ekosystemu Morza Bałtyckiego, są pokarmem dla wielu innych gatunków ryb, w tym także gatunków chronionych.

 

Babkę byczą po raz pierwszy odkryto w Zatoce Gdańskiej w 1990 roku. Dotarła ona do Bałtyku najprawdopodobniej w zbiornikach wód balastowych statków. Od tego momentu naukowcy obserwują ekspansję tego gatunku w całym basenie Morza Bałtyckiego. Znalazł on tutaj niezwykle sprzyjające warunki do życia i z powodzeniem się rozmnaża.

 

Podczas Dnia Ryby nie zabrakło także działań edukacyjnych poświęconych ssakom morskim. Na stoiskach edukacyjnych można było dowiedzieć się o biologii, zagrożeniach oraz sposobach ochrony bałtyckich fok i morświnów.

 

Prowadzona była także edukacja na temat wszechobecnego plastiku. Plastikowe odpady unoszą się w morskiej toni, pływają po powierzchni, osiadają na dnie, pełno ich na plażach i wydmach. Mają różne kształty, są duże lub mikroskopijne, ale łączy je jedno – mogą trwać setki lat. Do Morza Bałtyckiego co roku trafia nawet 40 ton mikrocząsteczek tworzyw sztucznych.