JAKĄ ROLĘ W ZACHOWANIU BIORÓŻNORODNOŚCI PEŁNIĄ STARE DRZEWA?

Przyrodnicza wartość drzewa wzrasta wraz z jego wiekiem. Gdy drzewo zaczyna wchodzić w fazę sędziwości, staje się coraz bardziej interesujące dla innych żywych organizmów.

 

Dziuplaste żywe lub martwe drzewa, leżące lub stojące kłody, martwe gałęzie w koronach żywych drzew są siedliskiem dla owadów, które spędzają tam całe swoje życie bądź jego część. Gałęzie są miejscem do zakładania ptasich gniazd, a pnie i konary, schronieniem dla drobnych zwierząt. Wiele gatunków żywiących się bezkręgowcami zdobywa tam pokarm. W dziuplach i przestrzeniach pod odstającą korą chętnie ukrywają się nietoperze.

 

Z wiekiem drzewa stają się siedliskiem dla nadrzewnych porostów, które są bioindykatorami wskazującymi na poziom czystości powietrza. Są organizmami wrażliwymi na obecność tlenków siarki w atmosferze. Aby się dowiedzieć jak bardzo powietrze jest zanieczyszczone, można skorzystać z tzw. „skali porostowej”. Kolejną ważną rolę w zachowaniu bioróżnorodności pełnią aleje drzew, które tworzą korytarze ekologiczne umożliwiające zwierzętom migrację.

 

Poza tym drzewa wpływają na klimat. Stanowią naturalny filtr zatrzymujący zanieczyszczenia, spowalniają spływ wody, cień który dają korony drzew, jest ukojeniem w upalne dni, korzenie drzew umacniają glebę, zabezpieczając ją przed erozją. Jeden dorosły buk produkuje tyle samo życiodajnego tlenu co 1 700 małych 10-letnich buków!

 

Obumierające drzewo staje się miejscem życia dla tysięcy zależnych od siebie nawzajem gatunków roślin, zwierząt, grzybów. Gdy martwe drewno ulega procesowi rozkładu, zgromadzone w nim substancje odżywcze wracają do obiegu dzięki udziałowi bakterii, grzybów, bezkręgowców i w dalszej mierze innych organizmów powiązanych między sobą różnymi zależnościami.

 

 

Podczas spaceru po najbliższej okolicy, czy lesie łatwo dostrzeżesz stare, sędziwe drzewa, które rosną w tym miejscu od lat. Są bardzo cenne dla środowiska. Czy wiesz, jaką pełnią funkcję w ekosystemie? Znajdź takie drzewa w woj. pomorskim i weź udział w konkursie fotograficznym. Graj o wyjątkowe nagrody!

 

Aby wziąć udział w konkursie:
1
. Sfotografuj  wiekowe drzewo rosnące na terenie województwa pomorskiego. Podaj jego nazwę gatunkową i miejsce, w którym zdjęcie zostało zrobione.
2. Odpowiedz na pytanie: Jaką rolę w zachowaniu bioróżnorodności pełnią stare drzewa?
3. Zdjęcie z opisem drzewa i odpowiedzią na pytanie konkursowe wyślij na adres e-mail: kampania@wfos.gdansk.pl

 

Spośród autorów zgłoszeń jury wybierze 1 zwycięzcę oraz przyzna 10 wyróżnień.

Nagrodą główną w konkursie jest książka pt. „Sekretne życie drzew”. Autorzy 10 wyróżnionych prac otrzymają bawełniane eko torby z wizerunkiem Rodziny Pomorskich!

 

Zasady Konkursu:

a/ Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą „Piękno starych drzew” jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

b/ Udział w Konkursie możliwy jest od dnia 28 października do 12 listopada 2019 r.

c/ Uczestnik, przystępując do Konkursu, powinien zapoznać się z treścią regulaminu konkursu.

d/ Udział w Konkursie jest możliwy poprzez wysłanie korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres: kampania@wfos.gdansk.pl zawierającej zadanie konkursowe polegające na wykonaniu zdjęcia starego/sędziwego drzewa, które rośnie na terenie woj. pomorskiego, z podaniem nazwy gatunkowej i miejsca, w którym zdjęcie zostało zrobione oraz przesłaniu odpowiedzi na pytanie: jaką rolę w zachowaniu bioróżnorodności pełnią stare/sędziwe drzewa?

e/ Nagrodami w Konkursie są: torba bawełniana oraz książka pod tytułem „Sekretne życie drzew”.

f/ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 listopada 2019r., a zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem korespondencji email.

g/ Niniejszy wyciąg z regulaminu konkursu ma charakter wyłącznie informacyjny, pełna treść regulaminu konkursu dostępna jest na www.poczujklimat.pl.

 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulamin konkursu.