Bądź jak Pomorscy!

Przez trzy lata Rodzina Pomorskich namawiała, przekonywała i zachęcała do zmiany nawyków i racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, w tym przede wszystkim oszczędzania energii i wody. Dopingowała do dokonywania przemyślanych zakupów i dawania rzeczom drugiego życia –  naprawiania, przerabiania lub oddawania ich innym osobom. W ostatnim roku kampanii skupiliśmy się na potrzebie ochrony bioróżnorodności. Zwracaliśmy uwagę na ważną rolę, jaką w naszych ekosystemach pełnią np. torfowiska, nieuregulowane rzeki, aleje starych drzew – miejsca, w które człowiek powinien jak najmniej ingerować.

 

Kampania dobiegła końca, nadszedł czas na podsumowania …

 

– wyprodukowaliśmy 32 materiały audiowizualne, w tym 16 animacji, 15 testymoniali oraz spot podsumowujący projekt, 1 aplikację mobilną, 12 interaktywnych gier i quizów edukacyjnych oraz 6 spotów radiowych,

 

– przygotowaliśmy i opublikowaliśmy na stronie kampanii 29 poradników edukacyjnych,

 

– opracowaliśmy i zamieściliśmy w lokalnej prasie 21 artykułów prasowych,

 

– stworzyliśmy 9 projektów plakatów promujących przesłania kampanii.

 

Edukowaliśmy poprzez zabawę – z interaktywną wystawą plenerową odwiedziliśmy 25 miejscowości województwa pomorskiego, a nasi edukatorzy dodatkowo wzięli udział w 24 wydarzeniach plenerowych.

 

Zachęcamy do korzystania z materiałów i pomocy  edukacyjnych przygotowanych w ramach kampanii – dostępne są na stronie internetowej Poczuj klimat, kanale YouTube oraz profilu kampanii na Facebooku.