JEŚLI RYBY LUB OWOCE MORZA TO TYLKO TE POCHODZĄCE ZE ZRÓWNOWAŻONYCH POŁOWÓW I HODOWLI!

Około 33 proc. zbadanych światowych stad ryb dziko żyjących w morzach i oceanach jest przełowionych, a ponad 60 proc. jest poławiana na najwyższym dopuszczalnym poziomie. Sytuacja stad żyjących w Bałtyku wygląda jeszcze gorzej – aż połowa z nich jest przełowiona.

Odpowiadają za to nie tylko decydenci wyznaczający limity połowowe przekraczające rekomendacje naukowców, ale również my – konsumenci, niezwracający uwagi na źródło pochodzenia kupowanych produktów rybnych.

W tym roku, już 9 lipca obchodziliśmy tzw. Europejski Dzień Zależności od Ryb. Dzień ten symbolicznie wskazuje moment, od którego mieszkańcy Unii Europejskiej muszą polegać na imporcie ryb i owoców morza, aby zaspokoić swoje zapotrzebowanie. W Polsce nasze zasoby na ten rok wykorzystamy 14 lipca – średnio na osobę spożywamy rocznie 13 kg ryb i owoców morza.

Europa jest największym importerem ryb na świecie i dlatego powinniśmy być siłą napędową zmian na rzecz poprawy stanu populacji ryb oraz ekosystemów morskich na świecie!

 

Co możesz zrobić?

 1. Podejmuj świadome decyzje zakupowe! Zwracaj uwagę na to, skąd pochodzi ryba, którą chcesz kupić. Zasoby tego samego gatunku w różnych akwenach mogą być odmienne.

 

Kupuj tylko ryby i owoce morza ze zrównoważonych połowów – łowione w najmniej szkodliwy dla środowiska sposób i niepochodzące z przełowionych stad. W wyborze pomogą Ci certyfikaty MSC i ASC.

 

 1. Pytaj sprzedawców skąd pochodzi ryba lub owoce morza, które chcesz kupić! Dopytuj się
  w sklepie i restauracji, czy zamawiane produkty rybne mają certyfikaty gwarantujące pochodzenie ze zrównoważonych źródeł. W ten sposób sprzedawcy odczują presję
  i będą wymagali od dostawców, żeby ich zaopatrzenie spełniało wymagane przez klientów standardy.

 

 1. Nie kupuj ryb młodocianych! Wymiary ochronne (wielkości dorosłych ryb) są wskazane
  w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września
  2016 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego – sprzedaż mniejszych okazów jest niezgodna z prawem!

 

 1. Zmień przyzwyczajenia! Kupując różne ryby, mamy wpływ na większą różnorodność oferty
  i przyczyniamy się do ograniczenia nadmiernych połowów najpopularniejszych gatunków ryb.

 

 

Polecamy uaktualnioną wersję poradnik konsumenta WWF Jaka ryba na obiad?