Zielone miejsca pracy dla lepszej przyszłości

W ramach „Zielonego Tygodnia” Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego zorganizowało w Brukseli konferencję, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Green Week jest największym wydarzeniem dotyczącym środowiska i klimatu organizowanym co roku przez Komisję Europejską. Tegoroczne spotkania odbywały się pod hasłem „Green jobs for a greener future” – „Zielone miejsca pracy dla zielonej przyszłości”. Podczas paneli omawiano projekty realizowane w całej Europie, które mogą być traktowane jako wzorcowe. W ramach tych wydarzeń Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego zaprosiło do debaty na temat „Green is the new smart. Green jobs boosting regional economy” – „Zielone jest inteligentne. Zielone miejsca pracy ożywiają regionalną gospodarkę”.