Walka o czyste powietrze w Kartuzach

Niespotykane krajobrazy, liczne jeziora, lasy. Kaszuby przyciągają turystów walorami przyrodniczymi. Wiele osób aktywnie spędza tu czas wolny, weekendy, wakacje. Niestety, powietrze w tym regionie nie należy do najczystszych. Władze kaszubskich gmin od lat walczą z niską emisją, podejmując szereg działań, których celem jest poprawa jakości powietrza.

 

Jednym z miast, w którym realizuje się takie działania, są Kartuzy. Zdaniem fachowców na terenach zurbanizowanych najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie budynków do sieci zasilanej z kotłowni miejskiej. „Jego zaletą jest nieporównywalnie mniejsza emisja zanieczyszczeń powietrza w porównaniu z domowymi kotłami grzewczymi w przeliczeniu na jedną wyprodukowaną jednostkę energii, ponieważ kotły wyposażone są w instalacje wychwytujące zanieczyszczenia i posiadają wysokie kominy” – tłumaczy Kazimierz Borzyszkowski, dyrektor Zakładu Energetyki Cieplnej w Kartuzach.

 

Niedawno zakończył się projekt polegający na modernizacji kotłowni w Dzierżążnie w gminie Kartuzy oraz wymianie dwóch węzłów cieplnych na nowoczesne dwufunkcyjne w budynkach mieszkalnych w Kartuzach. Działania, których celem była poprawa jakości powietrza w mieście, podejmowane były już wcześniej. Zmodernizowana została kotłownia w Kartuzach, rozbudowano miejską sieć ciepłowniczą, a także zamontowano przyłącza do sieci wraz z węzłami cieplnymi. W kartuskiej kotłowni miejskiej zainstalowano też urządzenie do odpylania spalin. Wszystkie inwestycje zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Przeprowadzone działania znacząco wpłynęły na jakość powietrza. Roczna emisja pyłów jest mniejsza się o 7,5 tony, dwutlenku siarki o 3,5 tony, tlenków azotu o 500 kg, tlenku węgla o 17 ton, a dwutlenku węgla o ponad 663 tony.

 

Szacuje się, że zużycie paliwa spadło o 350 ton węgla rocznie. „Zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa kopalne, poprawa jakości powietrza – to pierwsze efekty realizacji projektu. Inwestycja przyczyniła się także do rozwoju gospodarczego Kartuz, stworzyła możliwość podłączenia nowych budynków do sieci, a także wpłynęła na poprawę walorów środowiskowych. Działania w tym zakresie zamierzamy kontynuować wspólnie z władzami miasta, na zdecydowanie większą skalę niż dotychczas. Przygotowana jest koncepcja rozbudowy sieci ciepłowniczej obejmująca całe miasto” – dodaje Kazimierz Borzyszkowski.

 

Realizacja inwestycji oznacza też mniejsze uciążliwości dla mieszkańców. Nie muszą już myśleć o zakupie opału, magazynowaniu go, corocznych przeglądach pieców i kanałów spalinowych.

 

Rozwój sieci ciepłowniczej to jedna z lepszych metod walki ze smogiem. Im więcej mieszkańców skorzysta z ciepła z miejskiej sieci, tym czystsze powietrze będziemy mieli w Kartuzach i na całych Kaszubach. Dla Kartuz, jako stolicy Kaszub, jest to szczególnie ważne” – zapewnia Kazimierz Borzyszkowski z Zakładu Energetyki Cieplnej.

 

Koszt wszystkich projektów, których celem była walka z niską emisją, wyniósł ponad 4 miliony złotych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił preferencyjnych pożyczek na ich realizację.