Światowy Dzień Wody

22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day). Jego ustanowienie zaproponowano w 1992 r. podczas konferencji Szczytu Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Zatwierdzony został decyzją Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

 

Światowy Dzień Wody powołano w celu zwrócenia uwagi na problemy związane z ograniczonym dostępem do wody pitnej w wielu miejscach na świecie oraz jej wpływem na prawidłowy rozwój społeczny i gospodarczy. Corocznie dzień obchodzony jest pod innym hasłem związanym z tematem przewodnim jakim jest woda. Tegorocznym motywem jest „Przyroda dla wody”, czyli odpowiedź jest w naturze. Należy się zastanowić w jaki sposób dzięki naturze można pokonać trudne wyzwania związane z wodą przed którymi stoimy w XXI w. Korzystając z gotowych rozwiązań funkcjonujących w przyrodzie możemy ograniczyć występowanie powodzi, susz, zanieczyszczeń wód, a także chronić ekosystemy. Ważną w tym rolę pełnią tereny podmokłe, takie jak torfowiska. Torfy gromadzą ogromne ilości wody, pełnią przez to funkcję naturalnego zbiornika retencyjnego, jak również zatrzymują zanieczyszczenia z wód powierzchniowych, opadowych i podziemnych. Aby przywrócić równowagę w  obiegu wody, niezbędne jest podejmowanie działań związanych z ochroną i przywracaniem terenów podmokłych, tworzenie zielonej infrastruktury, sadzenie lasów, a także pozostawianie terenów zalewowych znajdujących się w dolinach rzek (służy to retencji i zasilaniu wód podziemnych z których korzystamy).

 

Kryzysy związane z wodą na całym świecie pogłębia degradacja środowiska naturalnego oraz zmiany klimatyczne. Do 2050 r., liczba ludności na świecie wzrośnie o około 2 miliardy i wówczas globalne zapotrzebowanie na wodę może być nawet o 30% wyższe niż obecnie! Szacuje się, że od roku 1900 utracono 64-71% naturalnych mokradeł w wyniku działalności człowieka. Te oraz wiele innych przydatnych informacji znajdą Państwo w wydanej z okazji tegorocznego Światowego Dnia Wody broszurze: „The Answer is in Nature”, dostępnej pod linkiem: bit.ly/SwiatowyDzienWody

 

Pamiętajmy, że woda jest podstawowym czynnikiem warunkującym życie na ziemi. Człowiek bez jedzenia jest w stanie przeżyć 2-3 tygodnie, natomiast bez wody, od 4 do maksymalnie 7 dni. Szanujmy zatem ten cenny zasób i oszczędzajmy wodę, aby starczyło jej dla wszystkich. Pamiętając jednocześnie jak ważną rolę w jej obiegu pełnią mokradła, rzeki, lasy, tereny zielone. Jednym słowem: „Odpowiedź jest w naturze”. Nauczmy się żyć z nią w zgodzie, a ona odwdzięczy się dostępem do czystej i zdrowej wody.

 

Każdy z nas może przyczynić się do poprawy sytuacji, oszczędzając wodę na co dzień. Nawet najprostsze działania, które możemy podjąć w naszych domach, mają znaczenie. Więcej informacji na ten temat w poradniku pt. 5 sposobów na oszczędzanie wody w domu”.

 

Z okazji Światowego Dnia Wody na naszym Facebooku trwa konkurs z nagrodami. Aby wziąć w nim udział, wystarczy odpowiedzieć na pytanie: Co powinniśmy zrobić, aby zmniejszyć zużycie wody? Najlepsze sposoby na oszczędzanie zostaną nagrodzone bidonami z logo kampanii „Pomorscy czują klimat”. Zapraszamy do udziału w akcji!