Mamy nowy rezerwat przyrody!

W województwie pomorskim utworzony został nowy rezerwat przyrody – „Gogolewko”. Położony jest w gminie Dębnica Kaszubska, Nadleśnictwie Łupawa, otulinie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Ochronie podlega tu kompleks mechowisk oraz łąk wilgotnych.

 

„Gogolewko” to torfowisko alkaliczne o ponadprzeciętnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, które w przeszłości było jeziorem. Rezerwat stanowi ostoję rzadkich, zagrożonych gatunków roślin, z których wiele podlega ochronie prawnej. Wśród najcenniejszych gatunków mszaków i roślin naczyniowych warto wymienić kukułki: krwistą, Fuscha i plamistą, kruszczyka błotnego, sierpowca błyszczącego, mszara nastroszonego oraz torfowce: brunatnego i brodawkowego.

 

Od 2003 roku pracownicy Parku Krajobrazowego Dolina Słupi przeprowadzają na tym terenie zabiegi czynnej ochrony, w ramach których m.in. wybudowanych zostało 26 zastawek na rowach melioracyjnych. Usuwanie drzew i krzewów oraz koszenie dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Działania te zatrzymują wodę na obszarze rezerwatu, co pozytywnie wpływa na warunki siedliskowe i zachowanie niezwykle cennych zbiorowisk mszysto-turzycowowych. Koszenie odbywa się od 15 lat, późnym latem. Zabiegi powtarzane są co dwa lata. Biomasa wywożona jest poza granice rezerwatu. Natomiast zimą z torfowiska sukcesywnie usuwane są drzewa i krzewy.

 

Nowo utworzony rezerwat ma ponad 37 ha powierzchni. W następnej kolejności zostanie dla niego utworzony plan ochrony, który określi działania jakie należy podjąć, aby zapewnić skuteczną ochronę „Gogolewka” w ciągu najbliższych 20 lat.