Kanalizacja sanitarna w Rakowcu!

Zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec w gminie Kwidzyn. Tym samym z eksploatacji wyłączonych zostało 49 bezodpływowych zbiorników. Inwestycja dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W miejscowości Rakowiec kanalizacja sanitarna funkcjonowała już wcześniej, brakowało jej jedynie na osiedlu Leśna. I właśnie na tym osiedlu została przeprowadzona inwestycja. Wybudowany został kolektor grawitacyjny, tłoczny i siedem przepompowni ścieków, wraz z zasilaniem, zagospodarowaniem terenu oraz oświetleniem przepompowni. Do kanalizacji sanitarnej podłączonych zostało 49 budynków mieszkalnych. Z nowego systemu skorzystało dokładnie 194 mieszkańców Rakowca. Nie muszą już opróżniać zbiorników na ścieki oraz pokrywać kosztów wywozu nieczystości. Podczas realizacji napotkano problem ze złymi warunkami gruntowymi, co spowodowało konieczność zmiany technologii robót. Na zmianę technologii nie zgodził się właściciel jednej z nieruchomości. Gmina zmuszona była do zmiany trasy kanalizacji sanitarnej, wykonania projektu zamiennego oraz uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę – wyjaśnia Krzysztof Michalski – zastępca wójta gminy Kwidzyn. Władze gminy przeprowadziły tez akcję edukacyjną wśród mieszkańców Rakowca. Wyprodukowane zostały ulotki informujące czego nie należy wrzucać do zlewów i toalet. Jesteśmy zadowoleni z przeprowadzonej inwestycji. Pomimo problemów, duża część projektu została zrealizowana i działa prawidłowo – podsumowuje Krzysztof Michalski.

 

Koszt zadania to prawie półtora miliona złotych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił pożyczki w wysokości miliona złotych.

 

Na budowę kanalizacji sanitarnej czekają kolejne miejscowości gminy Kwidzyn – Kamionka, Brokowo i Brachlewo. Inwestycje w dwóch pierwszych miejscowościach planowane są w latach 2018 – 2019.