Pomorscy przyjechali do Pucka!

Rodzina Pomorskich – bohater kampanii realizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – zawitała do Pucka. Na Starym Rynku eksponowana jest bowiem interaktywna wystawa plenerowa przygotowana w ramach „Kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza“.

 

Wystawa w prosty sposób tłumaczy trudne zjawiska przyrodnicze: czym jest przyspieszona eutrofizacja, jaką role spełniają torfowiska, jak wygląda podwodne życie jeziora, dlaczego warto zapraszać motyle do ogrodu. Przewodnikiem po ekspozycji są właśnie Pomorscy.

 

Ekspozycja składa się z trzech dużych brył, na każdej zamontowane zostały interaktywne gry i zabawy. Wszystko po to, aby edukować w sposób ciekawy i niebanalny.

 

Przygody Rodziny Pomorskich – tym razem na bryłach – można oglądać w Pucku do 8 listopada 2018 roku.

 

Wystawa to tylko jeden z elementów „Kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza“. Na stronie internetowej www.poczujklimat.pl znajduje się wiele atrakcyjnych informacji, są poradniki jak dbać o środowisko, filmy oraz gry edukacyjne. W mediach społecznościowych  – konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

 

W siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku (ul. Rybaki Górne 8) znajdują się plakaty z Rodziną Pomorskich promujące zachowania zgodne z gospodarką o obiegu zamkniętym. Osoby zainteresowane ich dystrybucją, zachęcamy do kontaktu z pracownikami Zespołu ds. Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej.

 

 

 

 

Nowe siedziby Zaborskiego i Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

Słoneczne, ciepłe dni pierwszej połowy października i jesienna odsłona przyrody stanowiły urokliwe tło dla uroczystego otwarcia nowych siedzib Nadmorskiego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego, powstałych w ramach projektu „Edukacja dla przyrody”.

 

Po zakończeniu remontów, intensywnej przebudowy i rozbudowy obu budynków edukacyjno – administracyjnych Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych – beneficjent i lider projektu – zyskał nowe i dobrze wyposażone przestrzenie swych oddziałów, które z pewnością dobrze wykorzysta.

 

Projekt „Edukacja dla przyrody” realizowany przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w ramach środków pochodzących z RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Gdańsku obejmuje, poza powyższymi inwestycjami, także przebudowę i rozbudowę siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku oraz Parku Krajobrazowego Dolina Słupi (w tym drugim miejscu powstaje sala edukacyjna z ekspozycją przyrodniczą). Wartość całego projektu przekracza 9 mln zł.

 

Dzięki realizacji projektu Parki Krajobrazowe zyskują możliwości rozwoju i poszerzenia oferty edukacyjnej, która cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży województwa pomorskiego.

 

Otwarciu nowej siedziby NPK towarzyszyła nie mniej ważna okazja: jubileusz 40-lecia działalności Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Życzymy załodze Parku i towarzyszącej mu Błękitnej Szkoły we Władysławowie dalszych sukcesów na niwie ochrony rodzimej przyrody i edukacji ekologicznej – angażującej coraz to nowe pokolenia. Wiemy, jak działania te są istotne dla zachowania różnorodności biologicznej i ochrony priorytetowych siedlisk leżących na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Gratulujemy!

 

 

 

 

Budowa sieci kanalizacyjnej w Wielu

Gmina Karsin jest jednym z najpiękniejszych regionów województwa pomorskiego. Znaczna jej część, ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe, należy do Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Zróżnicowane ukształtowanie terenu, duża liczba jezior (m.in. Jezioro Wdzydzkie, Jezioro Wielewskie) i lasów (60% obszaru gminy stanowią lasy), rzeka Wda z dopływem rzeki Niechwaszcz – wszystko to powoduje, że gmina Karsin odwiedzana jest przez wielu turystów. Nie ma tu zakładów przemysłowych, dominuje typowo wiejska zabudowa jednorodzinna, prowadzona jest drobna działalność handlowa i usługowa. Na jej terenie, poza parkiem krajobrazowym, znajdują się obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody. Turystyka i rolnictwo – to dwie gałęzie rozwoju tego rejonu.

 

Gmina Karsin leży w południowo – zachodniej części województwa pomorskiego, ma 16 km2 powierzchni. Liczy 11 wsi sołeckich, w których mieszka około 6 500 osób.

 

Gmina do niedawna skanalizowana była w 75% (aglomeracja 95%). Od lat etapami budowana jest na jej terenie kanalizacja sanitarna. W 2018 roku zakończył się kolejny projekt „Czyste Jezioro Wielewskie – budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Wielu”. Rozbudowana została sieć kanalizacyjna i wodociągowa, zbudowano 12 przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na odcinku Wiele – Chojny, a także zamontowano 4 hydranty. Projekt zrealizowany został na potrzeby istniejącej, jak i planowanej jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. O realizację tego zadania mieszkańcy wnioskowali już od kilku lat – wyjaśnia Wojciech Laska – kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Karsin. Do sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych zostało 8 budynków w Wielu, w których mieszka 50 osób. Z eksploatacji wyłączonych zostało 5 zbiorników bezodpływowych, dzięki czemu zmniejszyła się ilość zanieczyszczeń trafiających do środowiska.

 

Koszt realizacji projektu wyniósł 312 000 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił pożyczki w wysokości 195 000 zł.

 

 

 

 

Zrezygnuj z plastiku!

Europosłowie zdecydowali o zakazie sprzedaży przedmiotów z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Obowiązywać ma on od 2021 r. Zakaz dotyczy tych plastikowych produktów, które już teraz można zastąpić alternatywnymi materiałami. Chodzi o patyczki higieniczne, jednorazowe sztućce, jednorazowe talerze z plastiku, słomki do napojów, mieszadełka do napojów i patyczki do balonów.

 

W użyciu nadal pozostaną tzw. zrywki i opakowania, w których plastiku nie da się dziś zastąpić innym materiałem, jednak w ich przypadku poziom recyklingu musi się zwiększyć. Przykładowo, producenci plastikowych butelek na napoje zostaną zobowiązani do zapewnienia w 2025 r. ich odzysku na poziomie 90%.

 

Przyjęte przez Europarlament stanowisko nie kończy procesu legislacyjnego. Negocjacje w ramach Rady UE rozpoczną się, gdy do rozmów będą gotowe państwa członkowskie. To władze krajowe, odpowiedzialne za wdrożenie dyrektywy, zdecydują o tym, jakie zastosować środki, by osiągnąć cele wyznaczone przez Komisję Europejską i Europarlament.

 

Prawie 80% tworzyw sztucznych nie jest ponownie wykorzystywanych. Aż 70% śmieci w morzach i oceanach to właśnie plastik.

 

Więcej informacji TUTAJ.

 

 

Apilkacja mobilna Pomorski ogród

Przy planowaniu ogrodu, warto postawić na rodzime gatunki roślin i wesprzeć bioróżnorodność. Sadząc rośliny naturalnie występujące na danym terenie pomagamy zwierzętom znaleźć pokarm i schronienie. Rodzime gatunki są również elementem naszej kultury – dzięki nim zachowujemy znane nam od pokoleń elementy krajobrazu.

 

Poza pracą we własnym ogrodzie, Pomorscy zachęcają do korzystania z aplikacji „Pomorski ogród”, która jest już dostępna w sklepie Google Play.

 

Podejmij wyzwanie, stosując się do naszych wskazówek! Zadbaj o środowisko i stwórz własny „pomorski ogród” – pełen rodzimych kwiatów!

 

Link do aplikacji znajdziesz TUTAJ!